Adonai Fest - ako môžete pomôcť realizácii myšlienky festivalu


...prihlás sa
a pošli to ďalej...
...návštevnosť stránky...

Hit Counter... podporili nás...


mestská časť
Košice - Sídl. KVPrímskokatolícka farnosť
Košice - Sídl. KVP

...aktualizované...

24. 8. 2013Ako pomôcť

Pre sponzorov:

Svoje finančné a iné dary môžete poukázať občianskemu združeniu Pramen života, organizátorovi festivalu Adonai Fest buď osobne alebo na bankový účet č. 2626722784/1100 (v TATRA BANKE, a.s.).

Za akúkoľvek formu pomoci vám úprimne ďakujeme.

Viac o výhodách sponzorstva sa dozviete na stránke sponzoring. Ďakujeme.

Stiahnite si darovaciu zmluvu:
           
Stiahnite si zmluvu o reklame:
           

Ďakujeme

Skôr, ako prejdeme ku konkrétnostiam, by sme sa vám chceli poďakovat už len za to, že vás táto problematika zaujala. Ono - prispieť na festival - totiž neznamená iba finančnú výpomoc (hoci aj tá je nesmierne dôležitá), lebo existuje množstvo ďalších spôsobov, ako sa spolupodieľat na úspešnej príprave a priebehu festivalu.

Modlitba

Táto forma nenápadnej pomoci je mimoriadne užitočná (a to nielen kvôli charakteru gospelových festivalov). Navyše človeka častokrát nič nestojí; treba len trochu času a trochu sústredenia. A za čo by ste mali nášho Pána prosiť? Ak Vás naozaj nič nenapadá, tak Vám ponúkame zopár tipov: za pekné počasie, za výbornú atmosféru (však to všetko má slúžit aj na Jeho slávu), za ľudí, čo to všetko pripravujú, za účinkujúcich, príp. aj za tých, ktor boli ochotní pripieť finančne (alebo pomohli inak).

Osobná pomoc

Aj táto forma vie byť (ak treba veľa šikovných rúk) dôležitá. Ak veľmi-preveľmi túžite osobne sa zapojiť do prípravy festivalu, pozrite si sekciu dobrovoľníkov prípadne sa ozvite na email dobrovolnici&adonaifest.sk - a určite sa dohodneme.

Propagácia festivalu

Ani by ste neverili, ako nám pomôžete, ked budete svojich známych aj neznámych čo len trochu pozývať na hudobno-kultúrne-umelecké podujatie (stále hovoríme o ADONAI FESTe). A samozrejme, Vy v deň konania akcie naklusáte na miesto činu na ich čele. Okrem toho sa propagácia dá šírit aj tak, že si napríklad na vlastnej webstránke "vycapíte" reklamný banner ci inú upútavku na Adonai Fest. Propagačné veci sa dajú stiahnuť v sekcii DOWNLOAD.

A zasa slovenské doláre a európske €

Napokon by ste predsa len mohli na festival obetovať zopár koruniek zo svojho vreckového . Dvadsatštyri hodín denne je Vám k dispozícii bankový účet číslo 2626722784/1100 (v TATRA BANKE, a.s.).

Za všetko, čo ste obetovali a ešte obetujete v prospech nášho (aj vášho) spoločného diela, Vám úprimne ďakujeme a vyslovujeme Pán Boh zaplať.