Adonai Fest - informácie o občianskom združení Prameň života


...prihlás sa
a pošli to ďalej...
...návštevnosť stránky...

Hit Counter... podporili nás...


mestská časť
Košice - Sídl. KVPrímskokatolícka farnosť
Košice - Sídl. KVP

...aktualizované...

24. 8. 2013

Občianske združenie Prameň života

Oficiálny organizátor

Prameň života,
občianske združenie


Trieda KVP 6, Košice 04023
IČO: 35 554 843
číslo účtu: 2626722784/1100
(TATRA BANKA, a.s.)
www.pramenzivota.sk

predsedníčka združenia:
Monika Olexová
tel. č.: 0904 734 215

email: oz@pramenzivota.sk

Organizátorom všetkých ročníkov gospelového festivalu Adonai Fest bolo a stále je občianske združenie Prameň života, ktoré pôsobí v Košiciach na Sídlisku KVP. Občianske združenie však stojí aj za organizáciou iných kultúrnych sídliskových podujatí (spomeňme predovšetkým majáles či juniáles, ktoré vždy zožínajú veľký úspech). Jedným z poslaní občianskeho združenia je organizovať (aj spomínané) akcie v kresťanskom duchu, a tak sa aspoň malou mierou spolupodieľať na zlepšovaní medziľudských vzťahov, rozvoji spoločnosti a zároveň poskytnúť možnosti na sebarealizáciu ďalším osobám.

Spoluorganizátori

Prehliadnuť však za žiadnu cenu nemožno ani ďalších, bez ktorých by festival vôbec nevznikol - na celú plejádu mladých ludí, ktorých nadšenie v podstate pomohlo naštartovať celý projekt (ak by ste aj vy chceli pomôcť osobným spôsobom, pozrite si sekciu dobrovoľníkov).

Tradičným spoluorganizátorom Adonai Festu sú i Rímsko-katolícka farnosť Božieho Milosrdenstva Košice - Sídl. KVP a Mestská časť Košice - Sídlisko KVP.