Adonai Fest 2005: čo ste mohli vidieť na nultom ročníku


...prihlás sa
a pošli to ďalej...
...návštevnosť stránky...

Hit Counter... podporili nás...


mestská časť
Košice - Sídl. KVPrímskokatolícka farnosť
Košice - Sídl. KVP

...aktualizované...

24. 8. 2013ADONAI FEST 2005 (nultý ročník)

"Keď Pán Boh dá, aj motyka vystrelí",
alebo ako hudbychtivá mládež ukuchtila festival...


24. septembra 2005 sme sa presvedčili o sile vytrvalej a úprimnej modlitby. Po upršanom týždni, počas ktorého sa vietor preháňal Košicami, v sobotu skoro ráno nám slniečko oznamovalo nádherný požehnaný deň. Pýtate sa, čo bolo také dôležité na tej sobote, že sme potrebovali vymodlené počasie. No predsa - Adonai Fest - festival gospelovej hudby. Predchádzala mu síce len 2,5 mesačná príprava, ale aj tak sa vydaril nad naše očakávania.

Stretávali sme sa najpravidelnejšie, ako sa len dalo (v Cirkevnej škole svätých Košických mučeníkov, Čordákova ulici), na poradách, na modlitbovom stretku a zopár ľudí aj na úpravách priestorov, kde sa mal festival konať - na stavbe...s motykami, hrabľami, fúrikmi aj s metlami a handrami, či klincami a kladivom nebol problém dohodnúť sa, a tak s ich pomocou sa všetko stíhalo.

Festival sme otvorili slávnostne - sv. omšou, priamo na mieste diania - v priestoroch novostavby FPCčka.. Hlavný celebrant, p. kaplán Sepeši, nás v homílii povzbudil, aby sme neskrývali našu vieru a naplno oslavovali Boha. Potešilo nás to; akoby sme predtým čítali jeho myšlienky - lebo medzi obetnými darmi bol aj megafón, ako symbol toho, že chceme byť "hlasnejšími" kresťanmi. Zaznela i hymna festivalu - Ó, Adonai, Pán vesmíru, Boh a Spasiteľ... a zvuk sa stále viac zosilňoval, nálada a "divoká" oslava rástli...

Po sv. omši to všetko začalo... Počnúc Neskorým príchodom (nie, nie nikto nemeškal) - košickou kapelkou, cez Kerygmu - skupinu kňazského zloženia, vždy viac mladých sa odvážilo vstať, tancovať a spievať...Hoci spočiatku priestor medzi FPC a rozostavaným kostolom nebol "preplnený" (ako sme očakávali), hudba, ktorá sa rozliehala sídliskom, lákala okoloidúcich aj zvedavých okolobývajúcich.

Príjemnými tónmi, hlbokými textami piesní lahodili naším ušiam manželia James a Beátka Evansovci - formácia Cukor a Soľ. So svojím repertoárom sa podelila i Monika Mihaľová z Humenného (finalistka U.S. Steel Talent Night Show 2005). Sólistku vystriedali na pódiu "mnohí" - Južania. Piesňami známymi, ale i novými prispeli k spoločnej oslave Stvoriteľa. Poznáte Credo? Nemám na mysli modlitbu, ale kapelku Credo. Pri ich speve sa z lavičiek dvíhali ďalší a ďalší, aby nielen spevom, ale aj tancom oslavovali.

Nemôžem nespomenúť naše deti. Anjelské hlásky, milé tváričky so zodpovedným výrazom potešili nejedného rodiča. (Možno raz založia nejakú spevavú skupinu a budú navštevovať podobné festivaly so svojimi piesňami).

Slnovrat je nielen najdlhší deň v roku, keď máme čas odpúšťať, milovať, radovať sa, ale je to aj hudobná formácia, ktorá obohatila festival svojím pohodovým vystúpením. Mnohí sa rozplývali nad ich spevom a hudbou.

Slnko zapadlo, ale my sme ani zďaleka nekončili. Rozsvietili sa reflektory, zábava nesmierne gradovala, aj "davík" ľudí sa rozrastal a priestor FPC sa napĺňal oslavujúcimi. Navštívil nás pán starosta Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP Daniel Rusnák, aj pán Rudolf Bauer - predseda Košického samosprávneho kraja a ďalší, ktorí podporili myšlienku festivalu.

Na festivale sa predstavila aj skupina Mimicry z Ružomberka. Speváčka Katka zabávala svojím vystúpením celé publikum, aby nálada rástla a rástla...pretože festival práve vrcholil.

Nasledovalo veľkolepé vystúpenie Jamesa a Daniela z Heaven´s Shore s ich multimediálnym koncertom chvál. Pravdupovediac nepamätám si, či niekto sedel, ale celkom určite si pamätám, že piesne ako I am a friend of God...; I`m trading my sorrows, my shame, my sickness, my pain, I`m laying them down for the joy of the Lord...; Where is the Spirit of the Lord, there is Freedom...; I`m lost without you... nielen roztancovali všetkých zúčastnených, ale mnohých sa aj dotkli na pravom mieste... Chlapci nám predviedli aj geniálne spracovanú pantomímu o Jamesovom živote a obrátení; spolu s nimi sme "zastavili" dokonca i prichádzajúci daždík, aby sme oslavu uzavreli adoráciou nášho Všemohúceho Pána, veď Jemu sme sa prišli pokloniť a jeho chceme i naďalej chváliť (možno aj o rok na ďalšom ročníku Adonai Festu).

Teraz je našou úlohou naozaj byť "hlasnejšími" kresťanmi, aby sa nás o rok zišlo minimálne o polovicu viac.

Veronika Jakubová